Verksamhet

Klassförbundet har till uppgift att stötta verksamhet inom RS Tera, RS Aero, RS Feva.