Om Fevan

Fevan Konstruerades 2002 av Paul Handley och blev 2006 erkänd som internationell klass av Internationella seglarförbundet (ISAF). Den har senare även fått status som rekommenderad juniorbåt av Svenska Seglarförbundet och medverkar bl.a. på JSM.

Hur stor ska man vara?
Fevan är en idealisk nybörjarbåt där en kombinerad besättningsvikt på ca 60kg räcker för att hantera en kapsejsning, särskilt med de nya revbara skolsegel som antagits av klassförbundet upp till blå nivå. Efterhand som man lär sig seglingsgrunderna, växer man i Fevan och kan utvecklas mot mer avancerad kappsegling på såväl regional som nationell eller internationell nivå. Så kallad "optimal besättningsvikt" blir i de lägre åldrarna av underordnad betydelse, då båthantering och kappseglingskunnande är helt avgörande. Efterhand som seglarna utvecklas och mognar kan de så småningom söka nya utmaningar i en mer avancerad fortsättningsbåt. Först då väljer man båttyp mer efter kroppsvikt och fysiska förutsättningar.

Vilka är utvecklingsmöjligheterna?
Fevan är en mycket mångsidig båt och funkar utmärkt för två barn eller ungdomar där var och ens storlek är av underordnad betydelse. Seglingsteknik och kunskap kan snabbt överföras under segling genom att vuxna eller tränare hoppar i och seglar med barnen, eller att barnen skiftar besättningar så att gruppen kan lära mer och snabbare direkt av varandra (man lär sig ofta mer än man tror av att dela med sig av sina kunskaper). På kappsegling är dock kravet 2 personer och kappsegling i Feva vänder sig alltid i första hand mot rena juniorbesättningar.

Feva-klassen erbjuder perfekta utmaningar för alla barn och ungdomar. Förbundet arbetar efter SSFs direktiv för rekommenderad juniorbåt och Feva-klassen har god internationell spridning. VM 2019 i Italien har t.ex. deltagare från: Storbritannien, Frankrike, Sverige, Norge, Tyskland, Österrike, NyaZeeland, Spanien, Holland, Italien, Tjeckien, Irland, Schweitz, Ryssland, USA, Hongkong, Kina, Ungern, Malta, Estland och Litauen.

Sverige har fått fram många duktiga seglare i Feva-klassen med bl.a. en bronsmedalj på VM 2016.