Klassregler RS Feva

Klassreglerna finns ännu ej översatta till svenska. Detta är ett jobb som vi inom förbundet tittar på. Målet är att i första hand komma ut med kommentarer på svenska och eventuell en komplett översättning.

Här kan du hämta de senaste klassreglerna: 2019-07-08 Klassregler - RS Feva

 

Svenska regeltillägg

Svenska RS Fevaförbundet arbetar på att förbättra Fevaklassens förutsättningar att attrahera fler seglare till svensk juniorsegling. Stort fokus läggs på Fevan som attraktiv utblidningsbåt, med bästa potential att fostra många duktiga seglare.

Följande regeltillägg har beslutats på årsmöte eller av förbundets styrelse:

Tillägg till klassregel A.10 | Svenska segelnummer

På regattor inom Sverige förordar (ej tvingande) svenska RS Fevaförbundet användning av stora personliga segelnummer enligt årsmötesbeslut 2018.

>> Se hur du skaffar tydligt svenskt segelnummer

Tillägg till klassregel C.10.2

Syftet enligt årsmötesbeslut 2018: Göra båtarna lättare att identifiera. Denna skiss kompletterar "RS Feva Sail Number diagram":

Nationella segelsiffror

 1. Nationsbokstäver och segelnummer ska överensstämma med specifikationerna i RRS Appendix G1.2 för båtar under 3,5m (min. 230mm höga)

  MEN: Svenska RS Fevaförbundet förordar att segelsiffror ska vara 475 +/-25mm höga och vara nationella (1 eller 2-siffriga) i stället för internationella (nu 4-siffriga)
  OBS:
   Denna förordan är ej tvingande, men ju fler som byter till nationella nummer, desto roligare segling får vi!
   
 2. Oförändrad
 3. Med stora siffror kan nationsbokstäverna visas på var sida om storseglet, max 45mm under nedersta lattfickan på styrbords sida.

Tillägg till klassregel G - Skolsegel

För skolbåtar eller seglare upp till blå nivå, är det tillåtet att på regattor använda skolsegel (Definieras neadn) som storleksmässigt överensstämmer med Feva XL originalseglens.

På mästerskapsseglingar kan man ej vinna mästerskapstecken med skolsegel, om detta ej medges av arrangören.

Skolsegel är till för utbildning, särskilt av mindre erfarna seglare som ännu ej lärt sig dra nytta av racingsegel, men behöver tåligare segel som är trimbara på ett snarlikt sätt.

Karakteristik för skolsegel:

De är billigare i inköp och håller längre för utbildningsändamål.

Storsegel av Dacron som är betydligt mindre känsligt för fladder och ovarsam hantering. Revöglor i akter- och mastlik underlättar för nybörjare, unga eller lätta besättningar.

Fock i mjukare Dacron med fockruta i mjukare plast som tål mer fladder och ovarsam hantering.

Gennaker i tåligare, något grövre och mjukare duk.