Organisation

Svenska RS  Förbundet (nybildat i augusti 2018) är klassförbundet som tillvaratar RS Tera, RS Aero och RS Feva klassernas intressen i Sverige.

2022 blev RS Feva en del av klassförbundet

Planerar klassernas tränings och tävlingsverksamhet.

Bevakar klassernas tekniska utveckling.

Svarar för klassernas administration.

Svarar för upplysning och rådgivning om klassernas verksamhet.