RS Feva

Viktig juniorklass

Fevan är en rekommenderad juniorbåt

Seglarförbundets rekommendation gör valet att satsa på Feva lite enklare för dem som kanske annars tycker det känns lite vågat att avvika från det vanligaste seglarspåret. Men detta ställer också krav på att klassförbundets verksamhet håller hög kvalitet, särskilt sett över tid, dvs. under loppet av flera på varandra följande generationer juniorseglare.

Inom ramarna för klassförbundet ska vi tillsammans säkra möjligheterna för nuvarande och kommande Feva-seglare att utvecklas, utbyta kunskap med seglare från den egna och andra regioner eller länder och inte minst skaffa värdefulla erfarenheter för resten av livet. Feva-klassen utgör en mycket viktig länk från nybörjarsegling och vidare mot alla kategorier elitkappsegling.