Klassregler RS Tera

RS Tera Klassregler samt förtydliganden har publiceras i samband med World Championship RS Tera 2024.

RS Tera Klassregler (Internationella)