RS Feva ansluter till klassförbundet

  • 11 sep 2022

Vid respektive årsmöten för RS Feva förbundet och RS Tera RS Aero  förbundet beslutades att RS Feva förbundet upptas i RS Tera RS Aero förbundet.

Förslag för uppdatering av stadgarna godkändes. Respektive klass kommer att representeras av en ledamot samt en suppleant. Ekonomi för respektive klass kommer att projekt redovisas i den mån det finns behov. 

Förbundet kommer nu att gå under det officiella namnet Svenska RS Tera Aero Feva Förbundet som enklast förkortas ner till RS förbundet.

Den nya styrelsen ser fram emot ett gott samarbete.